Ұлық ұстаз һәм гуманист ғалым

Әл- Фараби есімі дүние жүзі мәдениеті мен ғылымының тарихынан берік орын алады. Оның екі жүз қырыққа жуық трактат жазуы ғылыми мұрасының аса мол екендігін айғақтайды. Олар ғылымның алуан түрлі саласын- философия мен логиканы, математика мен физиканы, астраномия мен ботаниканы, минералогия мен лингвистиканы, медицина мен музыканы,социология мен педагогиканы, поэзия мен психологияны қамтиды. Данышпан ойшыл өз еңбектерінің көпшілігін ұстаздық тұрғыдан тәлім-тәрбиелік мақсатқа орайластырып жазған. Оның арифметика, геометрия, астраномия, музыка ғылымдарын педагогикалық, яғни тәрбиелік ғылымдар деген жүйеге жатқызуы, педагогика, методика мәселелері жөнінде еңбектер жазуы ұлық ұстаз екендігін анық байқатады.